League 3B East Promotion

2 - 2
League 3B East Promotion
2017
Glendon College

Elite United FC vs Nations United

6 - 0
League 3B East Promotion
2017
G.Ross Lord # 4

SC Dacia vs RFC

2 - 2
League 3B East Promotion
2017
Earlscourt

QPR vs Bravado FC

1 - 4
League 3B East Promotion
2017
G.Ross Lord # 3

RFC vs Nations United

3 - 4
League 3B East Promotion
2017
Highview

QPR vs Elite United FC

1 - 1
League 3B East Promotion
2017
G.Ross Lord # 3

Bravado FC vs SC Dacia

1 - 3
League 3B East Promotion
2017
G.Ross Lord # 3

RFC vs QPR

4 - 3
League 3B East Promotion
2017
L'amoreaux North # 5

SC Dacia vs Nations United

3 - 0
League 3B East Promotion
2017
L'amoreaux North # 5

Bravado FC vs Elite United FC

3 - 1
League 3B East Promotion
2017
Major League Sportsplex

Bravado FC vs RFC

1 - 2
League 3B East Promotion
2017
L'amoreaux South # 2

Nations United vs QPR

3 - 2
League 3B East Promotion
2017
L'amoreaux South #1

SC Dacia vs QPR

5 - 3
League 3B East Promotion
2017
L'amoreaux South # 2

Elite United FC vs RFC

1 - 6
League 3B East Promotion
2017
L'amoreaux North # 5

Nations United vs Bravado FC

1 - 2
League 3B East Promotion
2017
Highview

Elite United FC vs SC Dacia